Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

Hatályos: 2016. január 1.

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Sugar-Light International Kft. (a továbbiakban: Sugar-Light Int.)

 

 • A cég rövidített elnevezése: Sugar-Light International Kft.
 • A cég székhelye: 6200 Kiskőrös, Délibáb u. 54.
 • Cégjegyzékszám:  cg.03-09-122226
 •  Adószám: 23315453-2-03
 • EU adószám: HU 23315453
 • Képviselő: Benyó Pál  (+36703254558)
 • Email: info@yummysweetener.com
 • Szerverszolgáltató: TeraHost Kft., Székhely:2220 Vecsés, Kinizsi utca 73., e-mail: info@teratarhely.hu, Web: http://www.teratarhely.hu/ Telefon: +36 30 6909394
 • Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-87710/2015.

 

által üzemeltetett, www.zerocukor.hu és a www.yummysweetener.com weboldallal (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot rögzítse.

A Weboldalak meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.

 

 1. Adatok rögzítése

 

A www.zerocukor.hu és a www.yummysweetener.com  Weboldalra látogatók vásárlás vagy hírlevél feliratkozás (név, cégnév, e-mail cím, cím, telefonszám). Az adatrögzítők (a továbbiakban: Felhasználók). A Felhasználók az adataik rögzítésével a jelen Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a Felhasználók hozzájárulnak. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás az érintett hozzájárulásán alapul. A Sugar-Light Int. a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a vásárlás adminisztrációjához és hírlevelek küldéséhez szükséges mértékben használja fel. A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyben kifejezett hozzájárulását adja. Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Sugar-Light Int. elektronikus levele(ke)t, hírlevelet, SMS-eket küldjön szolgáltatásairól.

A Sugar-Light Int. kijelenti, hogy a Weboldalon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Adatrögzítésre, adatkezelésre a következő esetekben is sor kerül: a Sugar-Light Int. blog értesítőre történő feliratkozáskor (email cím), Google AdWords elemzés igénylésekor (email cím), illetve Marketing Elemző igénylésekor (email cím, weboldal). Az ilyen módon közölt adatok kezelésére és feldolgozására is a jelen Szabályzatban foglaltak az irányadóak.

A Felhasználók adataik rögzítésével kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek. Amennyiben jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket képviselnek, úgy az adatrögzítő (Felhasználó) kijelenti, hogy az általa képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy.

A Sugar-Light Int. nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről. A Sugar-Light Int. nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

 

 1. Adatok rögzítésének és kezelésének célja

 

A Sugar-Light Int. a rögzítéssel megadott adatokat elsősorban Felhasználói nyilvántartása, a Weboldallal vagy a Sugar-Light Int.-el kapcsolatos hírek és ajánlatok, továbbá kommunikációs levelek megküldése valamint látogatóival való kapcsolattartás céljából használja fel, kezeli.

A következő adatok kerülnek rögzítésre: név, cégnév, e-mail cím, cím,  telefonszám. A rögzítéssel megadott e-mail címekre minden esetben hírlevél küldése történik. A hírlevél küldéséhez a Felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja, a hírlevélről minden egyes hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni.

 

 1. Adatkezelés időtartama, módja

 

A jelen Szabályzat szerint az adatkezelést és feldolgozást a Sugar-Light Int.  az adatok végleges törléséig folytatja. Az adatai végleges törlését a Felhasználónak kell kezdeményeznie. A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni az info@yummysweetener.com  e-mail címre küldött levélben. A Sugar-Light Int. köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül törölni. A Felhasználók bármikor jogosultak továbbá adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kérni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak felhasználását megtiltani, szintén a fenti e-mail címre küldött levélben.

A Sugar-Light Int. a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés a Felhasználó részére és az általa megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre. A Sugar-Light Int. sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a Sugar-Light Int. átadhatja a Felhasználó személyes adatait és más vonatkozó információkat. Továbbá a Sugar-Light Int. biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A Felhasználó az adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a Sugar-Light Int.-től az info@yummysweetener.com e-mail címre küldött levélben. A Sugar-Light Int. az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Sugar-Light Int. számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Sugar-Light Int. által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a Sugar-Light Int. hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

 

 1. A honlapon végzett webanalitika

 

A Sugar-Light Int. tájékoztatja Felhasználóit, hogy www.zerocukor.hu és a www.yummysweetener.com Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Sugar-Light Int. Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik a Sugar-Light Int. részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Sugar-Light Int. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 

Google Analytics

 

A Sugar-Light Int. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával a Sugar-Light Int. főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 

Google Remarketing

 

A Sugar-Light Int. a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Sugar-Light Int. Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Sugar-Light Int. hirdetésével találkozzanak. A Sugar-Light Int. a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Sugar-Light Int. hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Sugar-Light Int. és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

 

Google AdWords konverziókövetés

 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a Sugar-Light Int. mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 

Facebook Remarketing

 

A Sugar-Light Int. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

 1. Cookie-k letiltása

 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

A Sugar-Light Int. fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Szabályzat tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Szabályzatról a Felhasználó a Weboldal „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat” része alatt tájékozódhat folyamatosan.